Nagytarcsai SZEM

A Szomszédok Egymásért Mozgalom olyan bűnmegelőzési program, amelynek célkitűzése a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megakadályozása, hálózat építéssel történő csökkentése.

A program elsajátítása során meg kell ismerkednünk lakótársainkkal, fel kell mérni a jószomszédi együttműködési lehetőségeket. A bűncselekményt elkövetőkkel szembeni éberséget fejlesztenünk kell, és egymás érdekében összehangoltan tevékenykedni. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól látható, hogy a társadalmi bűnmegelőzés területén is eljött a továbblépés ideje. A legveszélyeztetettebb csoportok a nők, az idősek és a gyerekek.

A lakóterület védelmét pusztán járőrözéssel nem lehet hatékonyan ellátni! 

A külföldi példák azt igazolják, hogy a mikroközösségekre épült "Szomszédsági Őrségek" jóval több segítséget jelentenek a polgárok biztonságának megteremtésében. Ezen kis közösségben könnyebb feloldani az anonimitást, és az egymást ismerő szomszédsági környezetben jobb lehetőségek adódnak a kölcsönös segítségnyújtásra is. Ha Ön valóban ismeri a szomszédjait, már tett egy lépést előre a bűnelkövetés megelőzése érdekében. A betörés, a vandalizmus például megakadályozható, megelőzhető, ha a szomszédok kapcsolatot tartanak fenn egymással, és megfigyelés alatt tartják egymás vagyontárgyait.

Mindenki hallott már történeteket olyan betörőkről, akik lakásköltöztetéssel foglalkoztak, és mindent elszállítottak a házból anélkül, hogy a szomszéd bármi bűnös tevékenységet észlelt volna. Az ilyen történetben az igazság az, hogy a szomszédjaink ügyébe való, esetleges lustaságból, prűdségből, rosszul értelmezett "három lépés megtartása" miatti be nem avatkozás valójában kiszolgáltatottá teszi a bűnözők számára közösségeinket. Ennek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie! 

A bűnmegelőzés saját magatartásunk megváltoztatásával kezdődik! 

Természetesen magunknak is jó szomszédokká kell válni úgy, hogy lépéseket tegyünk személyünk,- és vagyonunk védelmére. A bűnmegelőzési erőfeszítések csak akkor lehetnek sikeresek, ha másokra is gondolunk. Biztosan találunk olyan szomszédokat, akik éppen annyira érdekeltek ebben, mint mi magunk, és akik hajlandók velünk együttműködni abban, hogy biztonságosabb közösséget alakítsunk ki. A bűnmegelőzés esetében akarategységben együttműködő emberekről van szó.

Fontos megemlíteni, hogy az egymással nem jó, vagy kevésbé jó viszonyban lévő szomszédok részéről nem szükséges a közvetlen kapcsolatfelvétel. A SZEM program az egyes lakóközösségek tagjainak általában vett pozitív magatartására épül, saját biztonságuk érdekében. Csak a szomszédok segítségével lehet biztosítani egy utcarészt, vagy a házban lévő lakások védelmét.

A jószomszédi viszony kialakítása az első lépés a bűnmegelőzés terén!

Otthoni jelenlét, jószomszédi együttműködés, jelzés az illetékes személy, vagy hatóság felé, ennyi a SZEM alapja.

Ez a program a magánélet maximális tiszteletben tartása mellett elősegíti a bűnelkövetés megelőzését.

Az állandó jelenlét elriasztja a bűnözőket!

Ha idegen gépkocsit, személyeket látunk lakókörnyezetünkben, írjuk fel az idegen autó rendszámát, és bátran "zaklassuk", azaz szólítsuk meg az idegeneket, kérdezzük meg miben tudunk segíteni, kit keresnek. 

Hazánkban a szomszédfigyelésnek rossz a csengése, hiszen a múltban a besúgás, vagy feljelentés érzetét keltette az emberekben, ezért választottuk a "Szomszédok Egymásért" elnevezést.

A lakosok tulajdonképpen kötelezettséget vállalnak arra, hogy közvetlen szomszédjaik vagyontárgyain rajta tartják a szemüket, és ha bármilyen gyanús eseményt észlelnek, egymással megbeszélik és jelzik az illetékes hatóságnak, vagy személynek. Ez a program a magánélet maximális tiszteletben tartása mellett elősegíti a bűnelkövetés megelőzését. 

Csökkenteni kell a bűnözők lehetőségeit!

Technikai és szervezési fogásokkal növelni kell a lakás, a hétvégi ház, az üzlet, a gépkocsi, a közterületek és a személyek biztonságát. Ez az alapvető célja, és törekvése a Szomszédok Egymásért Mozgalomnak.

 


A DOLOG JÓL MŰKÖDIK, HA

ÖN IS KÖZREMŰKÖDIK!